valasht
06 آذر 1401 - 12:01

جشنواره غذای پاییزی با رنگ و لعاب محیط زیستی

جشنواره غذای پاییزی با رعایت ملاحظات محیط زیستی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور زنان و امور خانواده سازمان حفاظت محیط زیست درباره جشنواره غذای پاییزی در سازمان محیط زیست اظهارداشت: این جشنواره در سه محور کیک و دسر، غذای اصلی و دمنوش با رعایت ملاحظات محیط زیستی برگزار شد. خبرگزاری مهراظهارداشتدمنوشنجمه کمالی اصل با اشاره به حضورفعال بیش از ۳۰ نفر از همکاران سازمانی افزود: در این جشنواره غذاهای محلی و سنتی استان‌های شمالی، خوزستان، همدان، لرستان و سایر استان‌ها توسط همکاران برای حضور در جشنواره آماده شده بود. حضورفعالوی یاد آور شددر حاشیه برگزاری این رویداد تاخت با هدف حفظ کره زمین و چرخه مصرف پیش بینی شده بود که با استقبال مواجه شد. آورشددر
منبع: مهر
شناسه خبر: 883919